Áo dài


  • View:
Sort by: Sort by:

ÁO DÀI 1 - XUÂN THU

Mã: ADXT1
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

ÁO DÀI 2 - XUÂN THU

Mã: ADXT2
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

ÁO DÀI 3 - XUÂN THU

Mã: ADXT3
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

ÁO DÀI CÁCH TÂN NEM

Mã: VÁO DÀI CÁCH TÂN NEM
Liên hệ

ÁO DÀI LAN HƯƠNG 1

Mã: ADLH01
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

ÁO DÀI LAN HƯƠNG 2

Mã: ADLH02
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

ÁO DÀI LAN HƯƠNG 3

Mã: ADLH03
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...


Bản điện tử chạy thử nghiệm, đang chờ cấp phép