Việt Tiến

  • Sản phẩm
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Bộ sưu tập
  • Catalogue
  • Hệ thống cửa hàng
  • View:
Sort by: Sort by:

ART GLASS


ArtGlass Ltd., founded in 1993 and based in Jablonec nad Nisou, a town famed for its glass and jewellery, is one of the leading Czech manufacturers of Bohemian crystal lighting fixtures and Bohemian crystal chandeliers. The company celebrated its 20th anniversary on the global market in 2013.

ArtGlass- thành lập vào năm 1993 và có trụ sở tại Jablonec nad Nisou-một thị trấn nổi tiếng với thủy tinh và đồ trang sức, là một trong những nhà sản xuất hàng đầu Cộng hòa Séc với những sản phẩm chiếu sáng pha lê Bohemia và đèn chùm pha lê Bohemia. Năm 2013,  công ty đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm trên thị trường toàn cầu

Artglass products is divided into two main parts (Sản phẩm của Artglass được chia thành 2 phân luồng chính)
-Residential lighting (Chiếu sáng dân dư) 
-Projects (Dự án)

I.Residential lighting (chiếu sáng dân cư) 


Lines of design
Các dòng thiết kế     Types of products (các loại sản phẩm)     Images (Hình ảnh)     Details about design (Chi tiết thiết kế) 

(Applied for all products-áp dụng cho tất cả các sản phẩm) 
Crystal Chandeliers and lighting  with glass arms (Đèn chùm và đèn pha lê với nhánh thuỷ tinh) 
    Ceiling lights/ Wall lights/ Table lamps/ Floor Lamps

(Đèn trần, đèn tường, đèn bàn, đèn cây đứng sàn)     I    Decorated with Classic, Crystal Exclusive or Swarovski Spectra crystal trimmings. Crystal and glass elements and fine metal parts of the chandelier make a combination with a high amount of glitter, fit to any interior, traditional or modern

Được trang trí từ các mảnh pha lê Classic, Exclusive và pha lê Swarovski Spectra được đẽo gọt tinh tế. Các thành phần pha lê và thủy tinh và các bộ phận kim loại quý của đèn tạo nên một sự kết hợp hài hoà với sự lấp lánh sang trọng, phù hợp cho bất cứ thiết kế nội thất nào, truyền thống hay hiện đại
Modern Crystal Chandeliers and Lighting
(Đèn chùm pha lê và đèn chiếu sáng hiện đại)     Ceiling Lamps/ Wall Lamps/ Spotlights 
(Đèn trần/ Đèn tường/ Đèn Spotlight)     II    
Basket and Ceiling Crystal lights
(Đèn lồng và đèn trần pha lê)     Ceiling lights/ Wall lights/ Table lamps/ Floor Lamps

(Đèn trần, đèn tường, đèn bàn, đèn cây đứng sàn)    III    
Maria Theresa Crystal Chandeliers 
(Đèn chùm pha lê Maria Theresa)     Ceiling lights/ Wall lights/ Table lamps/ Floor Lamps

(Đèn trần, đèn tường, đèn bàn, đèn cây đứng sàn)    IV    
Brass Crystal Chandeliers and Lighting 
(Đèn pha lê đồng thau)     Ceiling lights/ Wall lights/ Table lamps/ Floor Lamps

(Đèn trần, đèn tường, đèn bàn, đèn cây đứng sàn)    V    
Đèn chùm pha lê với tay kim loại     Ceiling Lamps/ Wall Lamps 
(Đèn trần/ Đèn tường)     VI    
            1.Crystal Chandeliers and lighting  with glass arms (Đèn chùm và đèn pha lê với nhánh thuỷ tinh) 
Some lines of products (Một vài dòng sản phẩm): 


-Ceiling lights (Đèn trần) 


Crystal Chandelier AURELIE 42 nickel
(Large crystal chandelier in size of 1,5 x 1,5 m with 42 light sources is decorated with Classic, Crystal Exclusive or Swarovski Spectra crystal trimmings. Crystal and glass elements and fine metal parts of the the chandelier make a combination with a high amount of glitter. The crystal chandelier fits to any interior, traditional or modern.)

(Đèn chùm pha lê lớn trong kích thước 1,5 x 1,5 m với 42 nguồn ánh sáng được trang trí với phong cách cổ điển, pha lê Exclusive và pha lê Swarovski Spectra. Các thành phần pha lê và thủy tinh và các bộ phận kim loại quý của đèn chùm tạo nên một sự kết hợp hài hoà với sự lấp lánh sang trọng. Đèn chùm pha lê phù hợp cho bất cứ thiết kế nội thất nào, truyền thống hay hiện đại.)
Technical details (thông số kĩ thuật) 

Weight                 76.00 kg
Wattage    42x40W
Dimensions    1530x1560 mm
Package    700x700x600 mm
Certification    1-12
    Trọng lượng     76.00 kg
Công suất         42x40W
Kích thước        1530x1560 mm
Gói                     700x700x600 mm
Chứng nhận      1-12
-
-Wall light (Đèn tường) 

Crystal Wall Lamp Chlor III.WL

Crystal wall lamp in size of 36 x 36 cm with 3 light sources is decorated with Classic, Crystal Exclusive or Swarovski Spectra crystal trimmings. Crystal and glass components and fine metal parts in golden, silver, antique or other surface finish make an extraordinary combination with a high value of glitter. The crystal wall lamp, especially combined with other crystal chandeliers or lighting fixtures, is suitable for any interior, traditional or modern.

Đèn tường pha lê kích cỡ 36 x 36 cm với 3 bóng sáng được trang trí với pha lê Classic, Exclusive hoặc tinh thể pha lê Swarovski Spectra. Các bộ phận pha lê và thuỷ tinh và những thành phần kim loại quý bằng vàng, bạc, sự cổ kính hay những bề mặt được hoàn thiện tạo nên sự kết hợp vô cùng long lanh. Đèn tường pha lê đặc biệt khi kết hợp với các loại đèn chùm pha lê cũng như các thiết bị chiếu sáng khác sẽ phù hợp với bất cứ thiết kế nội thất nào, truyền thống hay hiện đại

Technical details (thông số kĩ thuật) 

Weight    3.00 kg
Wattage    3x40W
Dimensions    360x360 mm
Package    350x260x172 mm
Certification    2-02    Trọng lượng   3.00 kg
Công suất       3x40W
Kích thước     360 x 360 mm
Gói                 350x260x172 mm
Chứng nhận    2/2

-Table lamp (Đèn bàn) 


Crystal table lamps Marketa III.balls
Size of 42.45cm with 3 light sources
(Kíc cỡ 42.45cm với 3 đèn)

Weight    3.00 kg
Wattage    3x40W
Dimensions    360x360 mm
Package    350x260x172 mm
Certification    2-02    Trọng lượng 3.00 kg
Công suất 3x40W
Kích thước 360 x 360 mm
Gói 350x260x172 mm
          Chứng nhận 2/2

-Floor lamp (Đèn sàn đứng)Crystal floor lamp INKA FL
Size of 56.160cm with 8 light sources
(Kích cỡ 56.160cm với 8 đèn sáng)

Techincal details (thông số kĩ thuật)
Weight    21.50 kg
Wattage    8x40W
Dimensions    560×1600 mm
Package    520x520x360 mm
          Certification    3-01    Trọng lượng 21.50 kg
Công suất   8x40W
Kích thước 560 × 1600 mm
Gói             520x520x360 mm
          Chứng nhận 3-01

2.Modern Crystal Chandeliers and Lighting

-Ceiling light

Crystal Light Fitting ICICLE

Weight    20.00 kg
Wattage    6x40W+3x35W
Dimensions    650x780 mm
Package    620x620x400 mm
         Certification    6-09    Trọng lượng 20.00 kg
Công suất 6x40W + 3x35W
Kích thước 650x780 mm
Gói 620x620x400 mm
          Chứng nhận 9/6

-Wall Lamps 
-

Crystal Wall Lamp Medea WL 
Size of 18.35cm with 2 light sources 
(Kích cỡ 18.35cm với 2 nguồn sáng) 

Technical details (Thông số kĩ thuật) 

Weight    2.50 kg
Wattage    2x40W
Dimensions    180x350 mm
Package    350x260x172 mm
Certification    20-02
    Trọng lượng     2.50 kg
Công suất        2x40W
Kích thước      180 x 350 mm
Gói                  350x260x172 mm
Chứng nhận     20-02-Spotlight (Đèn rọi) 

Crystal light SPOT 04
Size 12.17cm with 1 light source

Weight    0.50 kg
Wattage    1x35W
Dimensions    120×170 mm
Package    200x170x130 mm
          Certification     6-02    Trọng lượng 0.50 kg
Công suất 1x35W
Kích thước 120 × 170 mm
Gói 200x170x130 mm
          Chứng nhận 2/63.Basket and Ceiling Crystal Lights 

-Ceiling lights


Crystal basket light Hillary dia.1000
(size of 1,00 x 1,05 m with 22 light sources)

Weight                26.00 kg
Wattage    16x40W+6x60W
Dimensions    1000x1050 mm
Package    820x820x300 mm
Certification    6-06    Trọng lượng 26.00 kg
Công suất 16x40W + 6x60W
Kích thước 1000x1050 mm
Gói 820x820x300 mm
Chứng nhận 6/6-Wall lights 


Crystal Wall Lamp NADINE II. Brass Antique
Weight    6.00 kg
Wattage    2 + 1x40W
Dimensions    480x640x280 mm
Package    430x360x280 mm
Certification    2-03    Trọng lượng 6.00 kg
Công suất 2 + 1x40W
Kích thước 480x640x280 mm
Gói 430x360x280 mm
Chứng nhận 3/2
-Table Lamps 

Crystal Table Lamp KLOTYLDA dia. 250 TL
Crystal table lamp in size of 25 x 30 cm with 2 light sources
(Đèn bàn pha lê kích cỡ 25.30cm với 2 nguồn sang) 


Weight    5.00 kg
Wattage    2x40W
Dimensions    250x300 mm
Package    350x350x350 mm
Certification    3-01    Trọng lượng 5.00 kg
Công suất 2x40W
Kích thước 250 x 300 mm
Gói 350x350x350 mm
Chứng nhận 3-01-Floor Lamps 

LILY FL
Crystal floor lamp in size of 55 x 155 cm with 6 light sources

Weight            20.50 kg
Wattage    6x60W
Dimensions    550×1550 mm
Package    520x520x360 mm
Certification    3-01    Trọng lượng      20.50 kg
Công suất          6x60W
Kích thước        550 × 1550 mm
Gói                    520x520x360 mm
Chứng nhận       3-01

4.Maria Theresa Crystal Chandeliers (Đèn chùm pha lê Maria Theresa)
-Ceiling lights Large Crystal Chandelier MARIA TEREZIA 5 
(Đèn chùm pha lê Maria Theresa 5 lớn) 
In size of 1,0 x 1,1 cm with 19 light sources
Weight                36.00 kg
Wattage    18x40W + 1x60W
Dimensions    1000×1100 mm
Package    460x850x600 mm
Certification    1-10    Trọng lượng 36.00 kg
Công suất 18x40W + 1x60W
Kích thước 1000 × 1100 mm
Gói 460x850x600 mm
Chứng nhận 1-10-Wall Lamps 

Crystal Wall Lamp MARIA TEREZIA 35 WL
(Đèn tường pha lê Maria Theresa 35 WL) 
In size of 32 x 40 cm with 2 light sources
Weight      4.00 kg
Wattage    2x40W
Dimensions    320x400x200 mm
Package    465x310x210 mm
Certification    2-02    Trọng lượng 4.00 kg
Công          2x40W
Kích thước 320x400x200 mm
Gói             465x310x210 mm
Chứng nhận 2/2-Table Lamps 


Crystal Table Lamp MARIA TEREZIA 15 TL
(Đèn bàn pha lê Maria Theresa 15TL) 
In size of 38 x 48 cm with 3 light sources

Weight    6.00 kg
Wattage    3x40W
Dimensions    380×480 mm
Package    465x310x210 mm
Certification    3-03    Trọng lượng 6.00 kg
Công suất 3x40W
Kích thước 380 × 480 mm
Gói 465x310x210 mm
Chứng nhận 3/3


V. Brass Crystal Chandeliers and Lighting (Đèn pha lê đồng thau) 

-Ceiling lights (Đèn trần) Large Brass chandelier LYRA 1420x1100
In size of 1,4 x 1,1 m with 40 light sources
Weight    88.00 kg
Wattage    21x40W
Dimensions    1420x1100 mm
Package    1050x1050x400 mm
Certification    6-10    Trọng lượng 88.00 kg
Công suất 21x40W
Kích thước 1420x1100 mm
Gói 1050x1050x400 mm
Chứng nhận 6-10
-Wall lamps Brass Crystal Wall Lamp ZANA II. WL
size of 48 x 56 cm with 2 light sources
Weight    6.00 kg
Wattage    2x40W
Dimensions    480×560 mm
Package    430x360x280 mm
Certification    7-02    Trọng lượng 6.00 kg
Công suất 2x40W
Kích thước 480 × 560 mm
Gói 430x360x280 mm
Chứng nhận 2/7
-Table lamps 

Table Lamp AMBER III.
Weight    7.00 kg
Wattage    3x40W
Dimensions    430x600 mm
Package    465x310x210 mm
Certification    3-03    Trọng lượng 7.00 kg
Công suất 3x40W
Kích thước 430x600 mm
Gói 465x310x210 mm
Chứng nhận 3/3
-Floor lamps 

Floor lamp FELICITA FL
size of 0,56 x 1,52 m with 8 light sources
Weight                30.00 kg
Wattage    8x40 W
Dimensions    560×1520 mm
Package    520x520x360 mm
Certification    3-01    Trọng lượng 30.00 kg
Công suất 8x40 W
Kích thước 560 × 1520 mm
Gói 520x520x360 mm
Chứng nhận 3-01

VI. Crystal Chandeliers with Metal Arms (Đèn pha lê cánh kim loại) 
-Ceiling lights Crystal Chandelier ARIANA VIII
Size of 63 x 64 cm with metal arms and 8 light sources

Weight    10.00 kg
Wattage    8x40W
Dimensions    630×640 mm
Package    520x520x260 mm
Certification    6-08    Trọng lượng 10.00 kg
Công suất 8x40W
Kích thước 630 × 640 mm
Gói 520x520x260 mm
Chứng nhận 8/6

-Wall lights 

Crystal Wall Lamp HILLARY 390x600 WL
size of 39 x 60 x 19 cm with 4 light sources

    Weight    6.00 kg
Wattage    2x40W + 2x35G9
Dimensions    390x600x190 mm
Package    520x520x260 mm
Certification    2-02    Trọng lượng 6.00 kg
Công suất 2x40W + 2x35G9
Kích thước 390x600x190 mm
Gói 520x520x260 mm
Chứng nhận x2-02


 
Catalogue 1


Catalogue 2
Tiền thân công ty là một xí nghiệp may tư nhân “ Thái BìnhDương kỹ nghệ công ty”- tên giao dịch là Pacific ...
ĐC : 07 Lê Minh Xuân - Q. Tân Bình - TP Hồ Chí Minh
(84) 8.38640800
vtec@hcm.vnn.vn
Các hãng khác

Bản điện tử chạy thử nghiệm, đang chờ cấp phép