Cửa hàng Xuân Thu FASHION


Công ty Cổ phần Nguyên Galli
số 3 Hai bà trưng - Hà Nội
xthu.com.vn
043 933 1956
xthu_desugner@yahoo.com


  • Sản phẩm
  • Về chúng tôi
  • Catalogue
  • Bộ sưu tập
  • Bản đồ
  • View:
Sort by: Sort by:

ÁO DÀI 1 - XUÂN THU

Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

ÁO DÀI 2 - XUÂN THU

Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

ÁO DÀI 3 - XUÂN THU

Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

Bản điện tử chạy thử nghiệm, đang chờ cấp phép