Váy


  • View:
Sort by: Sort by:

VÁY DÁNG A 1 - LAN HƯƠNG

Mã: VDALH 1
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

VÁY MẪU IVY MODA 1

Mã: VÁY MẪU IVY MODA 1
Liên hệ

VÁY MẪU IVY MODA 2

Mã: VÁY MẪU IVY MODA 2
Liên hệ

VÁY MẪU IVY MODA 3

Mã: VÁY MẪU IVY MODA 3
Liên hệ

VÁY MẪU IVY MODA 4

Mã: VÁY MẪU IVY MODA 4
Liên hệ

VÁY MẪU IVY MODA 5

Mã: VÁY MẪU IVY MODA 5
Liên hệ

VÁY NEM 1

Mã: VÁY NEM 1
Liên hệ

VÁY THU ĐÔNG NEM 2

Mã: VÁY THU ĐÔNG NEM 2
Liên hệ

VÁY DÁNG A 2 - LAN HƯƠNG

Mã: VDALH 2
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

VÁY DÁNG A 3 - LAN HƯƠNG

Mã: VDALH 3
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

VÁY DÁNG A 4 - LAN HƯƠNG

Mã: VDALH 4
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

VÁY DÁNG A 5 - LAN HƯƠNG

Mã: VDALH 5
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

VÁY DÁNG A 6 - LAN HƯƠNG

Mã: VDALH 6
Liên hệ
Đũi, tơ tằm, lụa được làm thủ công thêu tay, đẹp, tinh tế, ...

VALENTINO 1

Mã: VALENTINO 1
Liên hệ
Chất liệu: Sơ sợi tổng hợp, sợi tái tạo, sợi nhân tạo, sợi ...

VALENTINO 2

Mã: VALENTINO 2
Liên hệ
Chất liệu: Sơ sợi tổng hợp, sợi tái tạo, sợi nhân tạo, sợi ...


Bản điện tử chạy thử nghiệm, đang chờ cấp phép